Villkor vid betalning och bokning av Ställplats på husbilhudik.se

Dessa villkor gäller mellan Hamnsystem Sverige AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på husbilhudik.se.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”husbilhudik.se”, ”Vi” eller ”Dellencat”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats i Hudiksvall på husbilhudik.se.

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har husbilhudik.se´s personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala hamnavgift på webbsidan "husbilhudik.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).

Bokning av plats

I priset ingår hyra av plats samt bokningsavgiften.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall husbilhudik.se kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats

Avbokning skall ske genom att ringa eller skicka e-post. Telefon: +46 70 390 40 10 E-post: janake@dellencat.se. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige AB´s Data Policy

Personuppgifter och information från bokningar på husbilhudik.se kan komma att delas till markägaren för ställplatsen samt DellenCat Ek förening för kontroll av giltig parkering.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och husbilhudik.se. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Dellencat upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Dellencat är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Villkor för användning av husbilhudik.se

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan också ändra innehållet. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Dellencat Ekonomisk Förening
Fränö 212
Forsa
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se